English Русский Қазақша
uploader

Сатып алу

Сатып алулар бойынша жалпы ақпарат

Исағұл Қуаныш

Телефон: +7 7172 69-35-88

E-mail: isagul@kegoc.kz

Мекенжай: Астана қ., Тәуелсіздік, 59. 0808 кеңсе

«Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы» ЖШС сатып алулар және ұзақ мерзімді сатып алулар мәселелері бойынша жауапты тұлға.

Правила закупок товаров, работ и услуг Акционерным Обществом «Фонд национального благосостояния «Cамрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденные решением совета директоров АО «Cамрук-Қазына» 28 января 2016 года (Протокол № 126).

Исағұл Қуаныш

Телефон: +7 7172 69-35-88

E-mail: isagul@kegoc.kz

Мекенжай: Астана қ., Тәуелсіздік, 59. 0808 кеңсе

Әлеуетті жеткізушілердің назарына

«Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы» ЖШС «Самрұқ-Қазына» ҰӘҚ» АҚ мен оның еншілес мекемелерінің барлық сатып алуларды консолидациялау арқылы (бағалық ұсынымдар сұрату және ашық тендерлер өткізу әдісімен) электронды сатып алулардың бірегей электронды алаңға ауысуды жоспарлайтынын хабарлайды.

Қордың Компаниялары тобы өткізетін электронды сатып алуларға қатысу үшін Сізге Ұлттық куәландыратын Қазақстан Республикасы орталығының электронды-цифрлық қолын алу, сонымен қатар әлеуетті жеткізуші ретінде http://tender.sk.kz электронды сатып алулар порталында тіркеуден өту қажет.

Сатып алу

«Самрұқ-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ электронды сатып алулар порталында тіркелу мәселелері бойынша +7 7172 55-22-66 телефоны бойынша Call-орталыққа өтініш білдіруге болады.

ҚР бейрезиденттеріне арналған ақпарат

Жеке идентификациялық нөмірі жоқ (ЖИН), атап айтсақ Қазақстан Республикасындағы көздерден табыс алатын және шетелдіктерге арналған тіркеу куәлігі бар бейрезиденттер pki.gov.kzсілттемесі бойынша Ұлттық куәландыру орталығына (бұдан әрі - ҰКО) ЭЦҚ алу үшін өтініш білдіруге құқылы.

ЖИН жоқ немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс орналасқан бейрезиденттер электронды сатып алулардың Ұлттық жүйесінде жұмыс істеу мақсатында ca.gamma.kz/default/home/procedure_cert сілтемесі бойынша куәландыру орталығына өтініш білдіре алады.

Тіркелу рәсімдері бойынша сұрақтарды форумда қоюға немесе электронды поштасы бойынша бағыттауға болады ca@gamma.kz.