English Русский Қазақша
uploader

Заңнама

Заңнама

Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі № 588 "Электр энергетикасы туралы" Заңы

Заңнама

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2018 жылғы 7 қыркүйектегі № 357 "Бірыңғай сатып алушыны айқындау туралы" бұйрығы

Заңнама

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 3 шілдедегі № 465 "Электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметке шекті т...

Заңнама

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 3 желтоқсандағы № 686 "Генерациялайтын қондырғылардың электр қуатына аттестаттауды өткізу қа...

Заңнама

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 3 желтоқсандағы № 682 "Нарық кеңесінің жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы" бұйрығы

Заңнама

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2017 жылғы 28 қарашадағы № 416 «Жаңғыртудың, кеңейтудің, реконструкциялаудың және (немесе) жаңартудың ин...

Заңнама

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 3 желтоқсандағы № 684 "Электр қуатының жүктемені көтеруге әзірлігін қамтамасыз ету бойынша қы...

Заңнама

Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі 03.12.2015 № 685 «Бірыңғай сатып алушының электр қуатының жүктемені көтеруге әзірлігін қамтамасыз ету...

Заңнама

Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі 03.12.2015 № 688 «Бірыңғай сатып алушы құрамына жылу электр орталықтары кіретін жұмыс істеп тұрған эн...

Заңнама

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 152 "Электр қуатының нарығын ұйымдастыру және оның жұмыс істеу қағидаларын бе...

Заңнама

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 3 желтоқсандағы № 683 «Электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметті сат...

Заңнама

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 152 "Об утверждении Правил организации...