English Русский Қазақша
uploader

Шарттың қаржылық қауіпсіздігі

САТЫП АЛУ КЕЛІСІМ ШАРТЫНЫҢ ШАРТТАРЫН ОРЫНДАУДЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

Аукцион сауда-саттығының жеңімпазы болып танылған өтінішкер күнтізбелік жыл нәтижесі бойынша білікті шартты тұтынушы үшін сәйкесті электр қуаты үлесін есеп айрысу және қаржы орталығының таратуы және қайта есептеуі үшін жаңартылған энергия көздерін пайдалану бойынша нысандар өндірген электр қуатын орталықтандырылған сату және сатып алу есеп айрысу-қаржы орталығының (бұдан әрі – орталықтандырылған сауда-саттық Қағидалары) Қағидаларында қаралған ережелерге сәйкес келісім шарт жасау үшін, ЖЭК пайдалану бойынша нысан құрылысы жөніндегі тиісті жоба ЖЭК пайдаланатын энергия өндіруші мекемелер тізімінде өкілетті органның интернет-ресурсында жарияланғаннан кейін 60 күнтізбелік күн ішінде «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы» ЖШС (бұдан әрі – «ЖЭК жөніндегі ҚЕО» ЖШС) электр қуатын сатып алу келісім шартын жасау үшін Өтінім ұсынады.

Өтінішкер сатып алу келісім шартының шарттарын орындауды қамтамасыз ету үшін қаржылық қамтамасыз етудің төмендегі түрлерінің бірін таңдайды:

 1. айрысу айрысу – қаржы орталығының арнайы банктік есебіне теңгемен кепілдік ақша жарнасын салады;
 2. SWIFT жүйесі бойынша шығарылатын банктік кепілдеме немесе резервтік аккредитив. Банктік кепілдеме немесе резервтік аккредитив теңгемен шығарылады.

Егер сатып алу келісім шартының шарттарын орындауды қаржылық қамтамасыз ету үшін Өтінішкер банк кепілдемесін (резервтік аккредитив) шығару шешімін қабылдаса Өтінішкер өзбетінше сатып алу келісім шартының шарттарын орындауды қаржылық қаматамасыз ету үшін банктік кепілдеме (резервтік акрредитив) шығаратын Банкті таңдайды. Назар аударатын жағдай, Орталықтандырылған сауда-саттық Қағидаларының 95 тармағына сәйкес Өтінішкер банктік кепілдеме немесе резервтік аккредитив төмендегідей ұсынылуы тиіс:

 1. ҚР резиденттері – банктерден, шетелдік валютада ұзақ мерзімді кредиттік рейтинг түрінде Standard&Poor’s бойынша «В» немесе Fitch бойынша "В-"немесе Moody’s Investors Service бойынша "В3" немесе Standard&Poor’s бойынша "BВB", Fitch бойынша "ВВВ" немесе Moody’s Investors Service бойынша "Ваа2" деңгейінен төмен емес (ҚР резиденті- банктің 50% акциясы тиесілі ата-аналық мекеме рейтингі бойынша; 
 2. ҚР резиденті емес – банктерден, Standard&Poor’s бойынша "ВВВ", Fitch "Ваа2" бойынша Moody’s Investors Service "ВВВ төмен емес шетелдік валютадағы ұзақ мерзімді кредиттік рейтинг бойынша беріледі.

Сонымен, Қазақстан Республикасының резиденттері емес – банктердің банктік кепілдемелері мен резервтік аккредитивтері осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес резидент емес банктерді бақылау міндеттемелер арқылы кепілдемелер шығару жолымен резидент-банктердің растауы тиіс.

Сатып алу келісім шартының шарттарын орындауды қаржылық қамтамасыз ету мөлшері аукцион сауда саттығының жеңімпаздары тізілімінде көрсетілген ЖЭК нысанының берілген қуаттылығына көбейтілген, белгіленген қуаттылықа 1 (бір) кВт 10 000 (он мың) теңгені құрайды.

Ескерту*. Мысалы, Сіздің компанияңыз күн электрстанциясына ЖЭК жобаларын іріктеу бойынша аукцион сауда саттығының жеңімпазы болып танылды дейік, аукцион сауда саттығының жеңімпаздары тізілімінде берілген жоба қуаттылығы 50 000 кВт құраса сатып алу келісім шартының шарттарын орындауды қаржылық қамтамасыз ету соммасы 50 000 (кВт)*10 000 (теңге/кВт) = 500 000 000 теңге. 

Сатып алу келісім шартының шарттарын орындауды қаржылық қамтмасыз етуді алу үшін Банкқа өтініш білдіре отырып Сіз таңдаған Банктің орталықтандырылған сатып алу Қағидаларының 95 тармағымен анықталған критерийлерге сәйкестігін тексеріңіз. Сіз таңдаған Банк аталған критерийлерге сәйкес келмесе нақты сатып алу келісім шартының шарттарын орындауды қаржылық қамтамасыз етуді «ЖЭК жөніндегі ҚЕО» ЖШС қабылдамайды.

Аукцион саудаларына қатысу үшін қаржылық қамтамасыз ету (банктік кепілдеме немесе резервтік аккредитив түрінде) шыққаннан кейін өтінішкер «ЖЭК жөніндегі ҚЕО» ЖШС серіктес-Банкте шығарылған сатып алу келісім шартын орындауды қаржылық қамтамасы етуге қол қояды: «ForteBank» АҚ (егер банктік кепілдеме "ForteBank" АҚ шығарылса оны «Банк Цент Кредит» АҚ авизалау қажет.

Келісім шарт шарттарын орындауды қаржылық қамтамасыз етумен байланысты барлық банк комиссиялары мен шығындары, сонымен қатар қабылдаушы Банк (бенефициар) шығындарын аукцион сауда сатығының жеңімпазы (сатушы) төлейді.
Банктік кепілдеме немесе резервтік аккредитив қайтарымсыз болып табылады және сатып алу келісім шартынақол қойылған уақыттан бастап қабылдаушының (бенефициар) тапсырмасы бойынша толық немесе ішінара орындау мүмкіндігі қаралады:

 • күн электрстанциялары үшін – 25 айда кем емес; 
 • жел және биогаз электстанциялары үшін 37 (отыз жеті) айдан кем емес.
 • гидроэлектростанциялар үшін – 49 (қырық тоғыз) айдан кем емес.

Сатып алу келісім шартының шарттарын орындауды қаржылық қамтамасыз ету келесі жағдайларда орталықтандырылған сатып алу Қағидаларының 98 тармағымен белгеленген тәртіпте ұсталады:

 1. сатып алу келісім шартына қол қойған уақыттан бастап 12 ай ішінде сатып алу келісім шарты жасалған ЖЭК пайдалану бойынша нысанның құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы туралы хабарлама мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға бағытталған хабарламаның көшірмесі ұсынылмаса – сатып алу келісім шартының шарттарын орындауды қаржылық қамтамасыз ету сомасынан 30 % көлемінде;
 2. сатып алу келісім шарты жасалатын сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласына Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес бекітілген ЖЭК қолдану бойынша нысанды пайдалануға қабылдау актісінің көшірмесі ұсынылмаса - сатып алу келісім шартының шарттарын орындауды қаржылық қамтамасыз ету сомасынан 100 % көлемінде, осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес сатып алу келісім шартының шарттарын орындауды қаржылық қамтамасыз ету ұсталса – сатып алу келісім шартына қол қойылған уақыттан бастап келесі мерзімдерде сатып алу келісім шартының шарттарын орындауды қаржылық қамтамасыз ету сомасынан 70 % көлемінде: 
  - күн электрстанциялары үшін – 24 (жиырма төрт) ай ішінде;
  - жел және биогаз электстанциялары үшін - 36 (отыз алты) ай ішінде;
  - гидроэлектростанциялар үшін – 48 (қырық сегіз) ай ішінде.

Сіз төменде сатып алу келісім шартының шарттарын орындаудың банктік кепілдемелері (резервтік аккедитив) нысандарының үлгілерін жүктей аласыз.

Сатып алу келісім шартының шарттарын орындауды қаржылық қамтамасыз етуді рәсімдеу мақсатында «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы» ЖШС реквизиттерін ұсынамыз:

Заңды мекен-жайы: Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59

Тел./Факс: +7 7172 69 37 25

БСН 130840019312

ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік 11.12.13 ж. Серия 62001 № 0020007

.